• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

Yalpus.com– Hợp đồng dịch vụ vận chuyển là một trong những loại hợp đồng phổ biến trong giao dịch thương mại thường được các bên ký kết nhằm đảm bảo cho việc các bên hoàn thành nghĩa vụ của mình và đưa hàng hóa đến đích đúng theo những gì đã thỏa thuận.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

  Số:   … / ……./HĐVC

Căn cứ vào thỏa thuận,nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai Bên, tại ………  ngày  … /…  /….

CHÚNG TÔI GỒM:

BÊN A: (BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN )

CÔNG TY ABC

Địa chỉ :
Điện thoại :
Fax :
Mã số thuế      :
Tài khoản số   :
Đại diện :

BÊN B : ( BÊN VẬN CHUYỂN ) 

CÔNG TY XYZ
Địa chỉ :
Điện thoại :
Fax :
Mã số thuế :
Tài khoản số   :
Đại diện :

Cùng thoả thuận ký Hợp đồng kinh tế theo các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1:  ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN
Bên B nhận cung cấp dịch vụ vận chuyển ……….. cho bên A theo đơn giá tạm tính như sau:
Vận chuyển đơn hàng đi từ …….đến……….
- Đơn giá: ………../m3 x…………
Đơn hàng vận chuyển cho mỗi lô hàng là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT, và đã bao gồm phí vận chuyển, giá thuê xe và tất cả các phụ phí phát sinh
- Địa diểm nhận hàng vận chuyển:…….
- Địa điểm giao hàng vận chuyển (Đích đến):…………

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B
1. Giao hàng tới địa điểm theo Điều 1 của Hợp đồng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hàng.
2. Yêu cầu bên nhận hàng ký xác nhận vào biên bản giao nhận hàng.
3. Đảm bảo sự an toàn, nguyên vẹn về số lượng và chất lượng của hàng hóa vận chuyển
4. Đại diện bên B kiểm tra, nhận bàn giao và  ký xác nhận tình trạng của lô hàng khi nhận bàn giao hàng để vận chuyển từ bên A.
5. Cung cấp thông tin của xe chở hàng ( biển số xe, loại xe ) và thông tin của tài xế vận chuyển (Chứng minh thư, số điện thoại)
6. Trên đường vận chuyển nếu xảy ra rủi ro, mất mát, hư hỏng hàng hoá thì đại diện phương tiện phải bồi thường 100% thiệt hại theo giá trị hàng hoá và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu bên B giao hàng trễ hàng theo lịch giao hàng từ 03 ngày trở lên, B đồng ý chịu phạt trễ tiến độ là 12% / tổng cước vận chuyển cho một ngày giao hàng trễ. Số tiền phạt có thể điểu chỉnh tùy theo mức độ thiệt hại của bên A do việc giao hàng trễ gây nên.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A
1. Cung cấp chính xác địa điểm bốc hàng, đảm bảo tính hợp pháp của hàng hóa để vận chuyển.
2. Cung cấp chính xác thông tin bên nhận hàng cho bên B, trước khi vận chuyển.
3. Bên A chịu trách nhiệm về các giấy tờ có liên quan đến hàng hoá và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hàng hóa vận chuyển.
4. Cung cấp biên bản giao nhận hàng qua email, fax … tới bên B trước khi vận chuyển
5. Thanh toán đúng thời hạn quy định sau khi nhận đủ bộ chứng từ thanh toán.
6. Đại diện bên B kiểm tra, nhận bàn giao và  ký xác nhận tình trạng của lô hàng khi nhận bàn giao hàng để vận chuyển từ bên A.
7. Bên A đồng ý chịu phát 0.5% số tiền chưa thanh toán cho một ngày thanh toán trễ.

ĐIỀU 4:  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
4.1 Loại tiền thanh toán: VNĐ.
4.2 Hai bên đồng ý thanh toán theo phương thức sau:
- Bên A Thanh toán cho bên B vào cuối mỗi tháng, chậm nhất là ngày 05 của tháng tiếp theo hoặc tổng số dư nợ đạt mức 200.000.000vnd tùy điều kiện nào đến trước. Điều kiện thanh toán khi bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán gồm:
- Hóa Đơn VAT
- Biên bản giao nhận hàng (Giấy xác nhận) của đại diện bên nhận hàng

ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG
- Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/12/2015
- Khi chấm dứt hợp đồng thì tất cả các quyền và nghĩa vụ giữa hai bên sẽ chấm dứt. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo trước cho bên kia bằng văn bản trong vòng 12h làm việc. Quá thời hạn trên mà không có phản hồi thì hợp đồng được coi là vô hiệu.

ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG
- Bất khả kháng là những trở ngại khách quan mà các bên không lường trước được khi ký kết hợp đồng bao gồm nhưng không hạn chế: bão lũ, động đất, sóng thần, chiến tranh, dịch bệnh, hư hại cầu đường,….
- Khi có trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc vi phạm hợp đồng, Bên B phải thông báo cho Bên A trong vòng 03 ngày kể từ ngày phát hiện có bất khả kháng.
- Bên B không phải chịu bất cứ trách nhiệm về mất mát hay hư hỏng của hàng hóa do Bất khả kháng gây ra.
- Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bất khả khág dẫn đến việc Bên B chậm trễ thực hiện hợp đồng quá 05 ngày kể từ ngày Bên B phải hoàn thành nghĩa vụ của mình theo hợp đồng.


ĐIỀU 7:  ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Hai bên cam kết thực hiện đúng theo những điều khoản đã nêu trong Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, hai Bên sẽ cùng nhau bàn bạc, giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị và hòa giải. Trường hợp không thể giải quyết vụ việc bằng hòa giải, hai Bên đồng ý đưa ra vụ việc ra Tòa Kinh tế–Toà án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng và hai Bên phải chấp hành. Phí Toà án sẽ do Bên có vi phạm chịu trách nhiệm thanh toán.

Không Bên nào được tự ý sửa đổi các điều khoản nói trên. Trường hợp có sự thay đổi phải có sự đồng ý của hai bên và được xác nhận băng văn bản.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai Bên ký kết, không tự thanh lý.
Hợp đồng này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt ( bản gốc, bản scan hoặc fax ), mỗi Bên giữ  02 bản tiếng Việt có giá trị ngang nhau về mặt pháp lý.                   ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
           (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Bản quyền thuộc về Yalpus.com

---
Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng sẽ nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó bản hợp đồng mang lại những quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với Yalpus.com để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

>> LUẬT SƯ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG 
>> CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA YALPUS 
>> Liên hệ với Yalpus 

Share on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment