• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LÀ GÌ

Yalpus.com – Phụ lục hợp đồng là văn bản kèm theo hợp đồng, quy định chi tiết một số điều khoản theo hợp đồng hoặc là phần phụ lục để điều chỉnh một số nội dung của Hợp đồng chính. Trường hợp, phụ lục hợp đồng được đính kèm với Hợp đồng thì Phụ lục không được có nội dung trái với nội dung của hợp đồng, nếu phụ lục có điều khoản trái với hợp đồng thì điều khoản đó không có hiệu lực trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Khi chấp nhận điều khoản trong phụ lục trái với hợp đồng nghĩa là mặc nhiên thừa nhận sửa chữa điều khoản đó trong hợp đồng.

>> Phụ lục Hợp đồng thuê nhà
>> Lưu ý cách ghi Chủ thể trong Hợp đồng 
>> LUẬT SƯ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

>> GIỚI THIỆU THẺ DOANH NHÂN APEC: Miễn Visa 21 nước thành viên Khối Apec (*)

Phụ lục hợp đồng thường có hai loại:

Loại 1: Phụ lục Hợp đồng như một phần bổ sung cho Hợp đồng chính và được lập đồng thời với Hợp đồng chính. Phụ lục loại này thường quy định cụ thể về công việc thực hiện, tiêu chuẩn, hàng hóa, số liệu, giai đoạn, ngày tháng,… theo như Hợp đồng chính nhưng chi tiết và cụ thể hơn.

Loại 2: Phụ lục Hợp đồng để bổ sung hoặc sửa đổi một số quy định của Hợp đồng đã được lập trước đó. Phụ lục thương là thay đổi các nội dung của Hợp đồng đã lập như: gian hạn, rút ngắn thời hạn Hợp đồng, điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị theo Hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung một số hạng mục công việc thực hiện,…

Đối với loại Phụ lục Hợp đồng được đính kèm Hợp đồng chính thì: phụ lục hợp đồng là những thỏa thuận cụ thể mà các bên hoặc làm rõ ý của hợp đồng hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng có những thỏa thuận khác. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, việc thỏa thuận khác đó không được trái với hợp đồng hoặc nếu trái với hợp đồng thì các bên cần xác nhận và ghi rõ rằng các bên nhận biết được điều khoản đó là trái với hợp đồng nhưng qua thỏa thuận quyết định chấp nhận điều khoản này. Việc xác định rõ này nhằm tránh những rắc rồi về sau khi phát sinh tranh chấp. Vì một khi tranh chấp xảy ra, không có sự khẳng định hoặc một bằng chứng nào xác thực chứng minh rằng thỏa thuận mới (thỏa thuận trái với hợp đồng) trong phụ lục được các bên chấp nhận thì thỏa thuận mới đó sẽ được dựa trên hợp đồng mà tuyên vô hiệu.

Tuy nói rằng phụ lục hợp đồng là văn bản được đính kèm với hợp đồng nhưng không có nghĩa rằng nó có ý nghĩa thấp hơn hợp đồng. Trong các hợp đồng trên thực tế vẫn thường xác định rằng phụ lục được lập và có giá trị ngang với hợp đồng. Điều đó có nghĩa là hợp đồng quy định những điều cốt lõi về quyền và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện giao dịch. Tuy nhiên những con số cụ thể theo ngày tháng, những công việc cụ thể theo từng giai đoạn hoặc hợp đồng cần sửa đổi một vài chi tiết nhỏ (chứ không phải sửa toàn bộ) thì do phụ lục quy định. Do đó, việc lập phụ lục hợp đồng là một việc cần thiết nhằm cụ thể hóa công việc và số liệu để các bên cùng nắm chứ không đơn giản chỉ là một văn bản được lập kèm theo.

Phụ lục hợp đồng là những thỏa thuận cụ thể mà các bên hoặc làm rõ ý của hợp đồng hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng có những thỏa thuận khác.


Lưu ý:
- Giá trị của phụ lục chỉ được mang ra so sánh với hợp đồng khi và chỉ khi có điều khoản mâu thuẫn với hợp đồng mà không có bằng chứng rằng các bên thống nhất thỏa thuận.
- Phụ lục hợp đồng chỉ có giá trị bắt đầu từ ngày ký (Không có chất hồi tố)
- Phụ lục hợp đồng không được thay đổi chủ thể hợp đồng (Bên mua, bên bán; Bên thuê, bên cho thuê;…)

Đối với loại Phụ lục Hợp đồng để sửa đổi, bổ sung Hợp đồng đã ký thì: phụ lục hợp đồng này sẽ bao gồm những điểm khoản mới để thay thế cho những điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng đã ký, cũng có thể đó là các thỏa thuận để xóa bỏ một điều khoản nào trước đó mà bây giờ các bên không thấy phù hợp hoặc cũng có thể bổ sung một điều khoản hoàn tới mới. Lưu ý khi ký Phụ lục Hợp đồng loại này thì những điều khoản không bị sửa đổi hoặc bãi bỏ của Hợp đồng đã ký tất nhiên vẫn còn có hiệu lực đối với các bên và các bên bắt buộc phải lưu trữ cả Hợp đồng, tài liệu đã ký và phụ lục ký mới này. Trong trường hợp một Hợp đồng được ký kết nhiều phụ lục thì tùy theo thỏa thuận mà các bên phải lưu trữ tất cả các phụ lục đã ký hoặc lưu trữ những phụ lục còn giá trị.

Một số điều khoản quy định về phụ lục hợp đồng:

Điều 408 BLDS 2005
1. Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.
2. Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Điều 24 BLLĐ 2012
1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.
2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.
Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

>> GIỚI THIỆU THẺ DOANH NHÂN APEC: Miễn Visa 21 nước thành viên Khối Apec (*)


Bản quyền thuộc về Yalpus.com
---
Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng sẽ nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó bản hợp đồng mang lại những quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với Yalpus.com để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.


>> LUẬT SƯ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG
>> DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA YALPUS
>> Liên hệ

Share on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment