• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

Thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Yalpus - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là một trong những lĩnh vực mở cửa của Việt Nam cho các nhà đầu tư nước ngoài nhưng vẫn còn một số hạn chế đối với một số phân khúc đào tạo cụ thể.

>> Dịch vụ của Yalpus

Sau đây Yalpus xin giới thiệu đến các bạn một số nội dung liên quan đến phạm vi đào tạo mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư thành lập các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện.
Đầu tiên cần xác định Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm cơ sở giáo dục 100% vốn nước ngoài, cơ sở giáo dục liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.(Theo Nghị định 73/2012)

Sau đây là quy định các loại hình Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được phép thành lập
1. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn bao gồm trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, tin học, văn hóa, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Cơ sở giáo dục mầm non (trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ) thực hiện chương trình giáo dục theo chương trình của nước ngoài, dành cho trẻ em là người nước ngoài.
3. Cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học) thực hiện chương trình giáo dục theo chương trình của nước ngoài, cấp văn bằng của nước ngoài, dành cho học sinh là người nước ngoài và một bộ phận học sinh Việt Nam có nhu cầu.
4. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp và trường cao đẳng nghề.
5. Cơ sở giáo dục đại học bao gồm trường đại học và trường cao đẳng.

Lưu ý:
- Cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại mục 3 ở trên được phép tiếp nhận học sinh Việt Nam, nhưng số học sinh Việt Nam ở trường tiểu học và trung học cơ sở không quá 10% tổng số học sinh của trường, ở trường trung học phổ thông không quá 20% tổng số học sinh của trường. Học sinh Việt Nam không đủ 05 tuổi không được tiếp nhận vào học chương trình của nước ngoài.
- Giáo viên, giảng viên là người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài phải bảo đảm đáp ứng quy định về bằng cấp tương ứng và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực giảng dạy.
Bên cạnh việc Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam để thành lập các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài thì pháp luật Việt Nam còn cho phép các hình thức hợp tác quốc tế cũng như liên kết đào tạo, cụ thể như sau:

Các hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học theo Luật Giáo dục Đại học 2012:
1. Liên kết đào tạo.
2. Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam.
3. Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.
4. Tư vấn, tài trợ, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị.
5. Bồi dưỡng, trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và người học.
6. Liên kết thư viện, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ; cung ứng chương trình đào tạo; trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.
7. Tham gia các tổ chức giáo dục, khoa học, hội nghề nghiệp khu vực và quốc tế.
8. Mở văn phòng đại diện cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam ở nước ngoài.
9. Các hình thức hợp tác khác theo quy định của pháp luật.

Các hình thức liên kết đào tạotheo Nghị định 48/2015 hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp 2015
1. Đào tạo tại Việt Nam theo chương trình của Việt Nam hoặc chương trình do hai bên xây dựng; cấp bằng, chứng chỉ của Việt Nam.
2. Đào tạo tại Việt Nam theo chương trình đã chuyển giao từ nước ngoài; cấp bằng, chứng chỉ của Việt Nam và được tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín công nhận.
3. Đào tạo tại Việt Nam theo chương trình của nước ngoài hoặc chương trình do hai bên xây dựng; cấp bằng, chứng chỉ của nước ngoài và được tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín công nhận.
4. Đào tạo tại Việt Nam theo chương trình đào tạo đã chuyển giao từ nước ngoài; cấp bằng, chứng chỉ của Việt Nam và của nước ngoài và được tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín công nhận.
5. Đào tạo một phần theo chương trình của Việt Nam hoặc theo chương trình của nước ngoài tại Việt Nam, một phần theo chương trình của nước ngoài tại nước ngoài; cấp bằng, chứng chỉ của nước ngoài và được tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín công nhận.

Cơ sở pháp lý:

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2012
NGHỊ ĐỊNH 73/2012 Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
NGHỊ ĐỊNH 48/2015 hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp 2015

Liên hệ với Yalpus để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất. Với kinh nghiệm của mình, Yalpus cam kết sẽ đưa ra được những giải pháp phù hợp để giải quyết các vướng mắc, khó khăn và các yêu cầu của khách hàng trong quá trình tiến hành thực hiện công việc.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 0935 864 357


Share on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment