• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

Các loại Website thương mại điện tử

Yalpus.com - Hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam chủ yếu được điều chỉnh theo các quy định tại Nghị định 52/2013 về Thương mại điện tử. Sau đây Yalpus xin giới thiệu đến các bạn các loại website thương mại điện tử và điều kiện để thiết lập đối với từng loại là gì.

>> Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng
>> Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
>> Quy định về phân loại và thiết lập trang thông tin điện tử
>> Các tội phạm về Công nghệ thông tin, mạng máy tình

Theo quy định tại Điều 25 của Nghị định 52/2013 thì các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử bao gồm:

" 1. Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

>> Xem thêm: Điều kiện thiết lập Website thương mại điện tử bán hàng.

2. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:
a) Sàn giao dịch thương mại điện tử;
b) Website đấu giá trực tuyến;
c) Website khuyến mại trực tuyến;
d) Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.
3. Với các ứng dụng cài đặt trên thiết bị điện tử có nối mạng cho phép người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để mua bán hàng hóa, cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ, tùy theo tính năng của ứng dụng đó mà thương nhân, tổ chức phải tuân thủ các quy định về website thương mại điện tử bán hàng hoặc website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Nghị định này.
4. Đối với các hoạt động thương mại điện tử tiến hành trên mạng viễn thông di động thì sẽ được Bộ Công Thương quy định riêng tại các văn bản khác. "

>> Xem thêm: Điều kiện thiết lập Website thương mại điện tử cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. 

Bản quyền thuộc về Yalpus.comShare on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment