• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

Danh sách Bệnh viện Khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài (Giấy Phép lao động)

Yalpus.com - Danh sách các cơ sở Y tế thực hiện Khám chữa bệnh theo Thông tư 14/2013/TT-BYT có yếu tố nước ngoài và khi có nhu cầu xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải đến khám tại các cơ sở sau đây: (cập nhật  đến ngày 20/08/2015)

>> Thủ tục xin Giấy Phép Lao Động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam


I. TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Bao gồm các cơ sở và bệnh viên sau đây:
BV Nhân dân 115
BV Trưng Vương
BV quận Thủ Đức
BVĐK Vạn Hạnh
BVĐK An Sinh
PKĐK Phước An-CN3
BV Chợ Rẫy
BV FV
PKĐK Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn

II. TẠI HÀ NỘI
Bao gồm: Bệnh viện E, BVĐK Xanh Pôn, BVĐK Đức Giang, BVĐK Đống Đa, BVĐK Hòe Nhai, BVĐK Việt Pháp, BVĐK tư nhân Hồng Ngọc, BVĐK quốc tế Thu Cúc, BVĐK tư nhân Tràng An, BVĐK tư nhân Hà Nội, PKĐK Viêtlife, PKĐK Dr.Binh TeleClinic, BV Bạch Mai.


*Lưu ý: Đối với các tỉnh thành khác, các bạn vui lòng xem thông tin chi tiết tại Sở lao động, thương binh xã hội hoặc Sở Y tế.


Công văn 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế công bố chi tiết các cơ sở tại các tỉnh, thành tại Việt Nam.


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH
------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 143/KCB-PHCN&GĐ
V/v cập nhật, bổ sung danh sách cơ sở đủ điều kiện KSK cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế    
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trong năm 2014, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Cục việc làm về việc cung cấp danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn khám sức khỏe”.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã triển khai rà soát, cập nhật và bổ sung danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh gửi tới Cục việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Danh sách kèm theo công văn này thay thế cho danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài gửi kèm theo công văn số 1171/KCB-PHCN&GĐ ngày 28 tháng 10 năm 2014 và công văn số 1420/KCB-PHCN&GĐ ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Rất mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Quý Cục./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Quý Tường

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để b/cáo);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- SYT tỉnh: Quảng Ninh, Tuyên Quang, Đăklăk;
- Lưu: VT, PHCN&GĐ.   

DANH SÁCH
CẬP NHẬT, BỔ SUNG CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KSK CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO TT14/2013/TT-BYT TRÊN TOÀN QUỐC
(Kèm theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015)

TT    TỈNH    SỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN    TÊN CƠ SỞ

1    HÀ NỘI    13    
            Bệnh viện E
            BVĐK Xanh Pôn
            BVĐK Đức Giang
            BVĐK Đống Đa
            BVĐK Hòe Nhai
            BVĐK Việt Pháp
            BVĐK tư nhân Hồng Ngọc
            BVĐK quốc tế Thu Cúc
            BVĐK tư nhân Tràng An
            BVĐK tư nhân Hà Nội
            PKĐK Viêtlife
            PKĐK Dr.Binh TeleClinic
            BV Bạch Mai
2    HẢI PHÒNG    4    BV Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
            BVĐK Kiến An, Hải Phòng
            Viện Y học Biển
            BV Đại học Y Hải Phòng
3    QUẢNG NINH    3 (số liệu cung cấp qua điện thoại)    BVĐK tỉnh Quảng Ninh
            Bệnh viện Bãi Cháy
            Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí
4    LẠNG SƠN    1    BVĐK Trung tâm tỉnh Lạng Sơn
5    HÀ GIANG    0   
6    TUYÊN QUANG         Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang không gửi số liệu
7    LÀO CAI    1    BVĐK tỉnh Lào Cai
8    CAO BẰNG    1    BVĐK tỉnh Cao Bằng
9    YÊN BÁI    1    BVĐK tỉnh Yên Bái
10    LAI CHÂU         BVĐK tỉnh Lai Châu
11    ĐIỆN BIÊN    2    BVĐK tỉnh Điện Biên
            Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo
12    SƠN LA    1    BVĐK tỉnh Sơn La
13    PHÚ THỌ    1    BVĐK tỉnh Phú Thọ
14    VĨNH PHÚC    1    BV 74 Trung ương
15    BẮC KẠN    1    BVĐK tỉnh Bắc Kạn
16    THÁI NGUYÊN    2    BV A Thái Nguyên
            BVĐK Trung ương Thái Nguyên
17    BẮC GIANG    1    BVĐK tỉnh Bắc Giang
18    BẮC NINH    2    BVĐK Bắc Ninh
            BVĐK Thành An - Thăng Long
19    HẢI DƯƠNG    1    BVĐK tỉnh Hải Dương
20    HƯNG YÊN    2    BVĐK tỉnh Hưng Yên
            BVĐK Phố Nối
21    HÒA BÌNH    1    BVĐK tỉnh Hòa Bình
22    NINH BÌNH    1    BVĐK tỉnh Ninh Bình
23    NAM ĐỊNH    1    BVĐK tỉnh Nam Định
24    HÀ NAM    1    BVĐK tỉnh Hà Nam
25    THÁI BÌNH    1    BVĐK tỉnh Thái Bình
26    THANH HÓA    3    BVĐK tỉnh Thanh Hóa
            BVĐK Hợp Lực
            BVĐK Thanh Hà
27    NGHỆ AN         Bệnh viện Phong-Da Liễu Trung ương Quỳnh Lập
28    HÀ TĨNH    1    BVĐK tỉnh Hà Tĩnh
29    QUẢNG BÌNH    1    BV Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới
30    QUẢNG TRỊ         BVĐK tỉnh Quảng Trị
31    THỪA THIÊN HUẾ    1    BV Trung ương Huế
32    QUẢNG NAM    1    BVĐK Trung ương Quảng Nam
33    ĐÀ NẴNG         BV C Đà Nẵng
            BV Đà Nẵng
            BV Hoàn Mỹ
34    QUẢNG NGÃI    1    BVĐK tỉnh Quảng Ngãi
35    BÌNH ĐỊNH    2    BVĐK tỉnh Bình Định
            BV Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa
36    PHÚ YÊN    1    BVĐK tỉnh Phú Yên
37    KHÁNH HÒA    1    BVĐK tỉnh Khánh Hòa
38    GIA LAI    1    BVĐK tỉnh Gia Lai
39    KON TUM    0   
40    ĐĂKLĂC         Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk không gửi số liệu
41    ĐẮC NÔNG    3    BVĐK tỉnh Đăk Nông
            BVĐK huyện Đăk R’ Lấp
            BVĐK tỉnh Đăk Song
42    NINH THUẬN    1    BVĐK tỉnh Ninh Thuận
43    BÌNH THUẬN    1    BVĐK tỉnh Bình Thuận
44    LÂM ĐỒNG    0   
45    TÂY NINH    1    BVĐK tỉnh Tây Ninh
46    BÌNH DƯƠNG    2    BVĐK tỉnh Bình Dương
            BV Quốc tế Columbia Asia Bình Dương
47    BÌNH PHƯỚC    0   
48    ĐỒNG NAI    3    BVĐK Đồng Nai
            BVĐK Thống Nhất Đồng Nai
            BV Quốc tế Đồng Nai
49    TP. HỒ CHÍ MINH    9    
            BV Nhân dân 115
            BV Trưng Vương
            BV quận Thủ Đức
            BVĐK Vạn Hạnh
            BVĐK An Sinh
            PKĐK Phước An-CN3
            BV Chợ Rẫy
            BV FV
            PKĐK Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn
50    LONG AN    0   
51    TIỀN GIANG    1    BVĐK Trung tâm Tiền Giang
52    BẾN TRE    1    BV Nguyễn Đình Chiểu
53    VĨNH LONG    0   
54    TRÀ VINH    1    BVĐK tỉnh Trà Vinh
55    CẦN THƠ    2    BVĐK thành phố Cần Thơ
            BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long
56    HẬU GIANG    0   
57    SÓC TRĂNG    1    BVĐK tỉnh Sóc Trăng
58    AN GIANG    1    BVĐK Trung tâm An Giang
59    ĐỒNG THÁP    1    BVĐK Đồng Tháp
60    KIÊN GIANG    1    BVĐK tỉnh Kiên Giang
61    BẠC LIÊU    0   
62    CÀ MAU    0   
63    BÀ RỊA-VŨNG TÀU    3    BV Bà Rịa
            BV Lê Lợi
            TTYT Vietsovpetro
Share on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment