• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Yalpus.com - Yalpus xin giới thiệu đến các bạn một số thông tin thêm về các quy định của pháp luật liên quan đến Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nắm vững các quy định này là cơ sở để tuận thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo cho doanh nghiệp tuân thủ đúng và không bị xử phat theo pháp luật.

>> Thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
>> Dịch vụ Pháp lý cho người nước ngoài, Việt kiều
>> Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài

I. HÌNH THỨC NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động;
b) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
c) Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
d) Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
đ) Chào bán dịch vụ;
e) Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
g) Tình nguyện viên;
h) Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
i) Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
k) Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (từ đủ 18 tuổi trở lên, …)

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. Điều kiện cụ thể:

a. Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:
- Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài;
- Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b. Nhà quản lý, giám đốc điều hành là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:
- Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức;
- Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

c. Lao động kỹ thuật là người được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

III. LƯU Ý

- Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

- Đối với người lao động nước ngoài làm việc dưới hình thức thực hiện hợp đồng, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động. Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã được cấp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao giấy phép lao động đã được cấp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

- Giấy phép lao động hết hạn thì người sử dụng lao động làm hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

- Giấy phép lao động là một trong những cơ sở để đề nghị cấp thẻ tạm trú mà không cần phải visa.

Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật lao động năm 2012.

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016).

- Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành nghị định 102/2013/NĐ-CP.

Liên hệ Yalpus để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất. Với kinh nghiệm của mình, Yalpus cam kết sẽ đưa ra được những giải pháp phù hợp để giải quyết các vướng mắc, khó khăn và các yêu cầu của khách hàng trong quá trình tiến hành thực hiện công việc.


Giấy phép lao động được Yalpus thực hiện cho khách hàng

Share on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment