• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Yalpus.com -  xin tổng hợp đến các bạn Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật này như sau:

1. Luật Nhà ở 2014 được Quốc hội ban hành ngày 25/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 và thay thế cho Luật Nhà ở 2005.

2. Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà ở 2014 được chính phủ ban hành ngày 20/10/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015.

---
Bài viết liên quan: 

>> Tóm tắc Nghị định 76/2015 hướng dân Luật kinh doanh BĐS 2014


>> Tóm tắt Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014


Để nắm rõ các quy định về kinh doanh Bất động sản, cũng như tham gia các giao dịch về Bất động sản (mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê,...), các bạn nên tìm hiểu đầy đủ 03 (ba) văn bản luật sau và các vản bản hướng dẫn nó.

i. Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

ii. Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

iii. Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành


Bản quyền bài viết của Yalpus.com

Share on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment