• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật

Lưu ý cách ghi Chủ thể Hợp đồng (các Bên)

Yalpus - Thông tin về Chủ thể của Hợp đồng (hay còn gọi là các Bên tham gia Hợp đồng) rất đa dạng có thể là công ty, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, liên danh,... Vì thế đôi khi các bên rất lúng túng không biết điền thông tin như thế nào để đầy đủ và chi tiết. Sau đây Yalpus xin tổng hợp lại một số dạng Chủ thể chủ yếu khi tham gia Hợp đồng và một lưu ý cho vấn đề pháp lý này như sau:

>> Các điều khoản cơ bản của Hợp đồng
>> Hợp đồng đặt cọc mua bán Nhà đất (mẫu)
>> Luật sư Tư vấn soạn thảo Hợp đồng

Đầu tiên cần đề cập đến thông tin Số tài khoản Ngân hàng của các Chủ thể khi ký kết Hợp đồng là thông tin không bắt buộc phải có và tuỳ vào từng Hợp đồng có nội dung thanh toán qua Ngân hàng hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác nhận nghĩa vụ thanh toán sau này mà các bên có thể ghi thông tin Số tài khoản Ngân hàng của một/các Bên khi tham gia Hợp đồng. 

Sau đây là cách ghi các Chủ thể tham gia Hợp đồng và một số lưu ý kèm theo đối với từng loại chủ thể: 

Lưu ý: Phần in nghiêng trong các thông tin là phần có thể có hoặc không. 

Chủ thể tổ chức (thông thường là Công ty)
Tên tổ chức: [………………TÊN CÔNG TY HOẶC TỔ CHỨC…………………….]
Trụ sở: […………………………………….]
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [………………….]  do [………………….] cấp ngày [………………….] (hoặc quyết định thành lập).
Số Fax: [………………….]  Số điện thoại : [………………….]
Tài khoản Ngân hàng số: [………………….] tại Ngân hàng [………….] - Chi nhánh: [………….]
Họ và tên người đại diện: […………………………………….]
Chức vụ: […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: [……………………………….]
Ngày [………………….] do [………………….] lập.

Lưu ý: Đối với chủ thể của Hợp đồng là Công ty thì khi ký kết phải yêu cầu cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để xác nhận tư cách chủ thể và tư cách người đại diện theo pháp luật của Công ty, trong trường hợp người ký kết không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải được người đại diện theo pháp luật uỷ quyền (và phải tuân theo nguyên tắc không được uỷ quyền ba lần). Bên cạnh đó thì có thể yêu cầu cung cấp "Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu" để kiểm tra mẫu dấu đóng vào Hợp đồng có đúng là con dấu chính thức của Công ty hay không.

Chủ thể là cá nhân riêng lẻ: 
Ông (Bà): […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Hộ khẩu thường trú  (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi nơi đăng ký tạm trú hoặc địa chỉ liên hệ): […………………………………….]

Lưu ý: Để tránh những rắc rối hoặc tranh chấp pháp lý về sau thì khi giao kết một giao dịch đối với một cá nhân thì có thể yêu cầu cá nhân đó cung cấp Giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân của người đó (trường hợp là độc thân) hoặc yêu cầu người vợ/chồng của người đó cùng ký hoặc cung cấp giấy tờ xác nhận tài sản tham gia giao dịch là tài sản riêng của người đó.

Chủ thể là vợ chồng:
Chồng: […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Hộ khẩu thường trú: […………………………………….]
Cùng vợ là bà: […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Hộ khẩu thường trú: […………………………………….]
 (Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người nếu cùng chung hộ khẩu thì có thể ghi chung một hàng).

Lưu ý: Đối với chủ thể là vợ chồng thì văn bản chứng minh tư cách vợ chồng là Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc hai người đó có chung một Sổ hộ khẩu và có ghi quan hệ vợ chồng trong đó.

Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ: […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Hộ khẩu thường trú: […………………………………….]
Các thành viên của hộ gia đình:
Họ và tên: […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Hộ khẩu thường trú: […………………………………….]
* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
Họ và tên người đại diện: […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Hộ khẩu thường trú: […………………………………….]
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: [……………………………….]
Ngày [………………….] do [………………….] lập.


Bản quyền Bài viết thuộc Yalpus

---
Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng sẽ nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó bản hợp đồng mang lại những quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với Yalpus.com để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

>> CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA YALPUS
>> Liên hệ


Share on Google Plus

Yalpus Law Firm

Yalpus với đội ngũ Luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó và ủy thác cho Yalpus hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý khách hàng. Hotline: 0935864357

Comment!

0 comments:

Post a Comment