• 0935 864 357
  • YalpusLaw@gmail.com
  • Luật sư Tư vấn Pháp luật
Showing posts with label KIẾN THỨC PHÁP LUẬT. Show all posts
Showing posts with label KIẾN THỨC PHÁP LUẬT. Show all posts

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN Hiện nay, nhu cầu thành lập công ty ngày càng nhiều do số lượng doanh nghi...
Read More

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ -> Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. -> Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng k...
Read More

Thuế Thu nhập cá nhân Singapore và Việt Nam theo HĐ tránh đánh thuế 2 lần

Yalpus.com   - Việt Nam và Singapore đã ký Hiệp định tránh tránh đánh thuế hai lần và ngăn chặn trốn thuế nên liên quan đến các cá nhân có ...
Read More

Đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân 2016

Yalpus.com   - Luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam xác định đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân dựa trên hai nguyên tắc sau ...
Read More

Thuế suất thuế Thu nhập cá nhân không cư trú 2016

Yalpus.com   - Pháp luật thuế Thu nhập cá nhân có sự phân biệt hai loại đối tượng chịu thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú (Điều ...
Read More

Thu nhập miễn Thuế thu nhập cá nhân 2016

Yalpus.com   - Về nguyên tắc, đối với các khoản thu nhập phát sinh thì các cá nhân có nghĩa vụ nộp một mức thuế thu nhập cá nhân nhất định t...
Read More